"Ce faci pentru tine dispare odata cu tine,
ce faci pentru altii, ramane pentru eternitate"
A.Einstein

De la ce am plecat

Am constatat că ceva nu era ... fair play. Cu atat mai mult cu cât era vorba despre copii. 

Dar, așa cum se mai întamplă uneori, au apărut... elefanții, doi elefanți care nu au fost de acord cu noi. Am reușit să învingem cei doi elefanți (în instanță) si să contribuim astfel la modificarea metodologiei .

15/03/2021 Suntem Unitate Protejata Din martie 2021, avem o sectie in cadrul...detalii »21/12/2020 Am fost parteneri in proiectul 'Romania promovata' Aceast? campanie urm?re?te asigurarea sumei...detalii »04/12/2020 ebmpapst se al?tura proiectelor noastre 'Buna ziua domn profesor imi cer scuze de...detalii »

Confom metodologiei vechi, în urma unui examen național (Evaluare Națională sau Bacalaureat) elevii nemulțumiți de nota inițială puteau să facă contestații. În urma contestațiilor se puteau întâmpla, de exemplu și următoarele situații :

Elevul 1
Notă inițială   Notă în urma contestației Notă finală*

9,45

 

9,90

(creștere de 0,45)

9,45

( NU i se recunoaște creșterea)

Elevul 2
Notă inițială   Notă în urma contestației Notă finală*

9,50

 

9,55

(creștere de 0,05)

9,55

(i se recunoaște creșterea notei)

* conform metodologiei în cauză, doar elevilor care aveau notele inițiale de cel puțin 9,50 li se recunoștea creșterea în urma contestației, oricât de mică era această creștere. Acelora care aveau nota inițială sub 9,50 pentru a li se recunoaște creștetrea notei în urma contestației, această creștere trebuia să fie de cel puțin 0,50 !

Este evident ca elevul 1 era discriminat față de elevul 2.

  • Elevului 1, chiar dacă,  conform rezultatului în urma contestației i se recunoaștea că valoarea lucrării este de 9,90, NU i se acorda această notă !

Elevului 2, chiar dacă obținea o creștere de 0,05 în urma contestație, i se acorda această creștere, nota lui finală fiind cea pe care într-adevăr o merita.


Posibile efecte :

Bacalaureat :

  • Se știe că sunt facultăți la care înscrierea / admiterea se face pe baza mediilor de la bacalaureat.
  • Conform situației de mai sus era foarte posibil ca elevul 2 să fie admis iar elevul 1 cu o medie mai mică să nu fie admis 


Evaluare Națională :

  • Repartizarea la un liceu/colegiu sau secție)( se face computerizat conform mediilor. Ponderea cea mai mare o au notele obținute la Evaluarea Națională.
  • Din cauza metodologiei discriminatorii, elevul 1 din exemplul de mai sus, se putea întâmpla să nu fie admis acolo unde ar fi meritat să fie admis. De ce ? deoarece nu a aobținut nota pe care o merita, nota pentru care a muncit
Așadar, această metodologie ducea la adevărate drame.  Aceste drame nu erau doar pentru elevii care obțineau note mari.
Metodologie putea provova chiar drame mai mari, celor care aveau note mici. Vom lua un exemplu :

Se știe că, pentru a fi declarat admis în urma bacalaureatului, trebuie sa ai la toate probele nota minimă 5,00 iar media notelor să fie cel puțin 6,00.

Metodologia prevedea că, doar celor cu note peste 9,50 sau cu note între 4,50 - 4,99 li se recunoștea cresterea notei în urma contestaței, oricât de mică era această creștere. Ceilalți trebuiau să aibă o creștere de cel puțin 0,50

Elevul 3
Probe Nota inițială Notă contestație Notă finală
Proba 1      6.00 nu face 6,00
Proba 2      6.00 nu face 6,00

Proba 3

 

    5,95

 

 

6,40

chiar dacă obținea o creștere de 0,45 în urma contestației această creștere nu i se acordă fiind  o creștere mai mică de 0,50 nu i se acordă

5,95

 

Acest elev este declarat respins cu toate că dacă i  s-ar fi luat în calcul creșterea de la contestației ar fi fost declarat ADMIS, media lui la cele trei probe ar fi fost peste 6,00, asa media lui este sub 6,00
Elevul 4
Probe Notă inițială Notă contestație Notă finală
Proba 1 7,00 Nu face 7,00
Proba 2 6,00 Nu face 6,00
Proba 3 4,95 5,00 5,00
Acestui elev , avînd nota inițială la proba 3 între 4,50 și 4,99, i se recunoaștea orice creștere oricât de mică ar fi fost. Așadar i se recunoștea creșterea de 0,05. Ceea ce inseamnă că dacă inițial , înainte de constestații, ar fi fost declarat respins (nu avea la toate probele cel puțin media 5,00) după contestație indeplinește toate condițiile pentru a fi declarat admis.

În aceste situații, spunem noi, se întâmplau adevărate drame. Acești tineri (elev 3) erau declarați respinși . Asta însemna că nu puteau lua în calcul admiterea la o facultate, nu puteau să se angajeze la celel locuri de muncă unde trebuia să ai bacalaureatul.

În reportajul de aici (de la min 2,35) - veți vedea un exemplu de tânăr care a trecut prin aceeași dramă doi ani consecutivi. A fost declarat respeins, discriminat fiind de fiecare dată prin metodologia în cauză.

În urma analizelor efectuate de către noi și pe baza rapoartelor ministerului educației în urma examenelor naționale , în fiecare an se ... întâmplau aproximativ 20.000 de drame la nivel național. 20.000 de elevi și familiile erau astfel discriminați !

Am decis că nu putem să lăsăm lucrurile așa. Am decis să ne implicăm și să încercăm să schimbăm asta !

Ce am făcut în continuare ? -  numim noi etapa  ''Doi elefanți'' - vezi aici.

Respectiv ultima etapă , cea în care ne-am adresat instanței - vezi aici.

După toate acestea și prin decizia instanței metodologia a fost modificată elimindu-se partea discriminatorie din noua metodologie.