"Ce faci pentru tine dispare odata cu tine,
ce faci pentru altii, ramane pentru eternitate"
A.Einstein

Declaratia 107

Avem probabil cea mai bună ofertă pe care o poate primi o companie.

Proiectele noastre educaționale pot fi realizate inclusiv în beneficiul educației copiilor din companie.

15/03/2021 Suntem Unitate Protejata Din martie 2021, avem o sectie in cadrul...detalii »21/12/2020 Am fost parteneri in proiectul 'Romania promovata' Aceast? campanie urm?re?te asigurarea sumei...detalii »04/12/2020 ebmpapst se al?tura proiectelor noastre 'Buna ziua domn profesor imi cer scuze de...detalii »

Companiile care fac sponsorizări au obligația depunerii Declarației 107 

Cadrul Legal :

OUG nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat în MO 291 din data de 30 martie 2018

Ordinul nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor /mecenatului/burselor private" publicat in MO nr. 646 din data de 25 iulie 2018

 

A. Obligatia de a depune declaratia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, conform Titlului II din Codul fiscal

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private, au obligaţia de a depune declaraţia informativă (n.n. D107) privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum si, după caz, aferentă anului în care se scad din impozitul pe profit calculat.

Termenul de depunere al declarației este :

• 25 martie inclusiv a anului următor celui în care s-au înregistrat cheltuielile cu sponsorizările şi/sau actele de mecenat sau cu burse private
• până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat
• până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul

 

B. Obligatia de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, conform Titlului III din Codul fiscal

a. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.


b. Sponsorizările efectuate care exced 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se va face în următoarele 28 de trimestre consecutive, în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.


c. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se scad din impozitul pe venit calculat. (nn : a se conulta termenul de depunere al acestei declarații de către, pentru microintreprinderi )

d. Formularul “Declarația 107” se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Instrucțiuni privind completarea Declarației 107 pot fi găsite utilizând linkul: instrucțiuni completare Declarație 107, 


e. Nedepunerea la termen a Declarației 107 constituie contravenție și este sancționată cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru firmele din categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice.